National Faculty

Dr. Usha Kini
Dr. Anjali Sharma
Dr. Nandita Kakkar
Dr. Sridhar Epari
Dr. Bhuvaneshwari Kandalkar
Dr. S. Lata
Dr. Uttara Chatterjee
Dr. Suravi Mohanty
Dr. Geeta Vemuganti
Dr. Paromita Roy
Dr. Mukta Ramadwar
Dr. Girish Chinnaswammy
Dr. Pragati Sathe
Dr. Sujit Joshi
Dr. Poonam Panjwani
Dr. Tanuja Shet
Dr. Sajid Qureshi
Dr. Akash Sali
Dr. Maya Prasad
Dr. Anupurva Dutta
Dr. Kirti Gupta
Dr. Meenakshi B
Dr. Lavleen Singh
Dr. Chitra Madiwale
Dr. Mary Mathew
Dr. Annapurna Taware
Dr. Shilpa Lad
Dr. Leena Patwardhan
Dr. Sheefali Jadhav
Dr. Vikas Kavishwar